Kreatywnie…

Kreatywnie….
Ostatnie dwa tygodnie upłynęły w aurze warsztatów dotyczących kratywnośći.
Twórczy nauczyciel - kreatywna strona uczenia oraz Jak uczyć by nauczyć alternatywne metody kreowania sytuacji edukacyjnej to tematy warsztatów, które zrealizowała dla nauczycieli ze szkoły szpitalnej Agnieszka Cienciała.

Podczas warsztatu nauczyciele zapoznali się z alternatywnymi technikami i modelami tworzenia zajęć. Warsztatom towarzyszyło siedem zasad Leonarda Da Vinci, które otwierały wrota kreatywności.
1.Curiosita – nienasycona ciekawość życia i nieugaszone pragnienie ciągłej nauki
2. Dimostriazione – konsekwentne sprawdzanie wiedzy drogą doświadczeń, wytrwałość i gotowość do uczenia się na błędach.
3. Sensazione – nieustanne wyostrzenie zmysłów, zwłaszcza wzroku, jako metoda wzmacniania doznań.
4. Sfumato – (dosłownie „rozpływające się we mgle”) – gotowość do wieloznaczności, paradoksu i niepewności.
5. Arte/scienza – dochodzenie do równowagi pomiędzy nauką a sztuką, logiką i wyobraźnią. Myślenie „całym mózgiem”.
6. Corporalita – kształtowanie wdzięku, oburęczności, kondycji fizycznej i postawy ciała.
7. Conessione – poznanie i rozumienie więzi łączących wszystkie rzeczy i zjawiska. Myślenie systemowe.