Oddział Bajka z Bydgoszczy w Poznaniu!!!

Kolejny Oddział Bajka szkolił się w Fundacji Serdecznik z twórczej pracy z ksiażką. 
Tym razem silna drużyna ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży 
Niewidomej i Słabo Widzącej im. Braille'a z Bydgoszczy.
5 marca jedziemy do nich z Bajkowozem!!! 
Dziękujemy za kreatywność i zaangażowanie!!!