Dwie Wędrujące Szpitalne Biblioteki w Łodzi!!!

17.06.2015 Dwa Bajkowozy dotarły do Łodzi. Rozpoczeły swoje wędrówki w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki oraz
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. M.Konopnickiej. Opiekunami Wędrujących Bibliotek została kadra
Zespołu Placówek Specjalnych nr 8, która codziennie pracuje w pięciu łódzkich szpitalach.
Dzieci podczas uroczystego przejęcia Bajkowozów przywitały nas przedstawieniem teatralnym.
Dziękujemy serdeczie za gorące powitanie!!!