Kolejny etap projektu Oddział Bajka!!!

Rozpoczeliśmy kolejny etap projektu Oddział Bajka - Wędrująca Szpitalna Biblioteka, który jest dofinansowany
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu Kultura Dostępna!!!