Program KULTURA DOSTĘPNA

Celem programu dotacyjnego „Kultura Dostępna” jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, 
skierowanych do szerokiego grona odbiorców (m.in. dzieci, młodzieży, osób starszych i z niepełnosprawnością) 
i sprzyjających integracji społecznej. Odbiorcami dofinansowanych zadań mają być przedstawiciele różnych grup, które
m.in. z powodu różnych barier pozostają poza obiegiem życia kulturalnego i społecznego 
lub mają do niego utrudniony dostęp.