Oddziały Bajka z Jaworza i Górek Wielkich w Poznaniu!!!

W siedzibie Fundacji Serdecznik 12.10. szkolenie odbyły dwa kolejne Oddziały Bajka tym razem z 
Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Jaworzu i Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego
"Bucze" w Górkach Wielkich. Oglądaliśmy, czytaliśmy, a nawet sami tworzyliśmy książki.
Wszystko to podczas nauki kreatywnego wykorzystania książek podczas pracy z dziećmi.
To było naprawdę wspaniałe spotkanie!!! Dziękujemy!!! Szkolenie dofinansowano w ramach
programu Kultura Dostępna!!!