Papierowe Szaleństwa - Warsztaty

25.10. br. Kadra Zespołu Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu im. K.Jonschera, 
która jest partnerem naszego projektu uczestniczyła w siedzibie Fundacji Serdecznik 
w warsztatach "Papierowe Szaleństwa" czyli wszystko o tym, co, jak i z jakiego papieru
możemy tworzyć i stworzyć!!!