Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim!!!

Łukasz Wierzbicki - pisarz i autor książek dla dzieci odwiedził
4.11.br wraz z Oddziałem Bajka i Kulturą Dostępną dzieci z Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszacych w Poznaniu na
ul.Bydgoskiej oraz ZSS 110 w Szpitalu dla Dzieci Przewlekle
Chorych na ul.Szpitalnej. Jak przystało na prawdziwego podróżnika
przywiózł ze sobą walizki pełne przygód. Niedzwiedź mówił nam dzień dobry,
a tygrysy biegały stadami po całej sali. Emocji było co niemiara.
Dziękujemy wszystkim za wspaniałą atmosferę.