Bajkowóz w Jaworzu!!!

3.11.br. kolejny 24 Bajkowóz dofinansowany w ramach programu Kultura Dostępna
dotarł do Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Jaworzu.
Dzieci powitały nas zaduszkowo fragmentem "Dziadów" Mickiewicza oraz mini
koncertem muzycznym, podczas którego wysłuchaliśmy też śpiewów góralskich.
Dziękujemy za tak niezwykłe i gorące przyjęcie. Odtąd Bajkowóz już na stałe
zamieszkał z dziećmi w Jaworzu.