Oddział Bajka z Kamieńca i Tarnowa w Poznaniu!!!

Kolejni goście w Poznaniu. Tym razem pedagodzy z Zespołu Specjalnych
Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie i z Zespołu Szkół Specjalnych
przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" w Kamieńcu.
Na szkoleniu z kreatywnego wykorzystania książek podczas pracy z 
dziećmi w szpitalu poznawali Bajkowóz, jego książki i możliwości 
wykorzystania ich do tworzenia ciekawych zajęć w szpitalach.
Wkrótce do obu placówek pojadą kolejne Wędrujące Biblioteki.
Szkolenie dofinansowano w ramach programu Kultura Dostępna.