Roksana Jędrzejewska w szpitalu w Gdańsku!!!

 
30.11.br. Roksana Jędrzejewska-Wróbel pisarka i autorka spotkała sie 
z dziećm w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Było to 
niesamowite spotkanie Roksany, Bajkowozu, Florki - jednej z bohaterek
książek Roksany i dzieci. Spotkanie pełne pytań i odpowiedzi, które
same w sobie stawały się opowieściami. O tym jak zostać pisarzem? Jak
narodziła się Florka? Jakie tajemnice można odkryć w Bajkowozie?
Opowieść goniła opowieść, a my słuchaliśmy zauroczeni czując, że 
właśnie tu i teraz rodzi się nowa bajka.
Spotkanie dofinansował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Kultura Dostępna.