Książka "Kuba i Buba w szpitalu" już u Nas!!!

Z Biura Rzecznika Praw Pacjenta otrzymaliśmy książkę "Kuba i Buba w szpitalu, 
czyli o prawach dziecka-pacjenta niemal wszystko". 
Odtąd znajdzie sie ona na półkach każdego naszego Bajkowozu.
DZIĘKUJEMY!!!
Książka „Kuba i Buba w szpitalu, czyli o prawach dziecka - pacjenta niemal wszystko!” powstała z inicjatywy 
Rzecznika Praw Pacjenta przy współpracy Rzecznika Praw Dziecka i została objęta patronatem
honorowym pani Rzecznik Krystyny Barbary Kozłowskiej oraz pana Rzecznika Marka Michalaka. 
Jest to  pierwsze w Polsce wydawnictwo edukacyjne poświęcone tematyce praw dziecka i jego bliskich 
w systemie opieki zdrowotnej.
Autorem książki jest pan Grzegorza Kasdepke, a ilustracji pani Ewa Poklewska-Koziełło.
Inspirację dla stworzenia książki o takiej tematyce była „Karta Praw Dziecka - Pacjenta” – wspólna inicjatywa 
edukacyjna Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Praw Dziecka, oparta na przepisach
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
a także Konwencji o prawach dziecka.
Książka pt.„Kuba i Buba w szpitalu, czyli o prawach dziecka - pacjenta niemal wszystko!”, napisana  
pod redakcją merytoryczną Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Praw Dziecka,
to interesująca historia, opisująca pobyt małych bohaterów w szpitalu. 
Oczami Kuby i Buby, dzieci krok po kroku poznają zasady funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej oraz prawa, 
jakie przysługują najmłodszym pacjentom w placówkach medycznych. Tytułowi bohaterowie z humorem i w przyjazny sposób 
prowadzą najmłodszych czytelników po oddziale szpitalnym, dzięki czemu wiedza ta zostanie zapamiętana na długo.
Z perspektywy zadań Rzecznika Praw Pacjenta jest to ważna publikacja, bo jednym z większych problemów, 
z jakimi na co dzień spotyka się Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, jest niska świadomość przysługujących pacjentom praw. 
Dlatego wspólnie z Biurem Rzecznika Praw Dziecka szukaliśmy sposobu, by najmłodsi obywatele – dzieci, 
mogły dowiedzieć się jak poradzić sobie w często niezrozumiałym dla nich świecie przychodni, czy szpitali. 
Książka „Kuba i Buba w szpitalu, czyli o prawach dziecka - pacjenta niemal wszystko!” ma na celu skuteczne dotarcie 
z tą wiedzą do najmłodszych, a przez to również do dorosłych członków ich rodzin.