Serdeczne podziękowanie dla firmy Promag!!!

Serdeczne podziękowanie dla firmy Promag S.A.
 
Dziękujemy firmie PROMAG S.A. za wsparcie finansowe przekazane 
na rzecz projektu Oddziału Bajka.
Przekazaną kwotę przeznaczymy na zakup książek i akcesoriów 
do kolejnych mobilnych szpitalnych bibliotek – Bajkowozów.
Więcej informacji na temat firmy na stronie: www.promag.pl