Firma SCHATTDECOR dla Oddziału Bajka!!!

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA FIRMY SCHATTDECOR Sp. z o.o. 
Dziękujemy firmie Schattdecor Sp. z o.o. która w maju przeprowadziła akcję
zbierania książek na rzecz Oddziału Bajka. 
 
Do akcji włączyli się pracownicy oraz Zarząd spółki. Łącznie udało im się 
zebrać 83 książki, które powędrują do jednego z kolejnych Bajkowozów.
Więcej informacji na temat firmy na stronie: 
http://www.schattdecor.de/pl