Oddziały Bajka z Lublina i Lublińca w Poznaniu!!!

Kolejne Oddziały Bajka spotkały się u nas na szkoleniu z Twórczej Pracy z Książką. Tym razem byli to pedagodzy z Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Dziecięcym w Lublinie oraz z Lublińca ze SOSW im. Konrada Mańki i Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Woj. Szpitalu NeuroPsychiatrym dla Dzieci i Młodzieży. Dziękujemy za to słoneczne spotkanie!!!