Oddziały Bajka z Włocławka i Ciechocinka w Poznaniu!!!

Dwa kolejne nowe Oddziały Bajka odbyły 12.06. szkolenie w siedzibie Fundacji Serdecznik.. Kreatywną pracę z książką i Bajkowozem poznawały dziewczyny z Zespołu Szkół Uzdrowiskowych przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki z Włocławka oraz Zespołu Szkół Uzdrowiskowych nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych w Ciechocinku. Dziękujemy za to pełne radości spotkanie!!! Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna :)