99 Bajkowóz zamieszkał w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kielcach!!!

99 Bajkowóz znalazł swój nowy dom w Ośrodku Rehabilitacyjnym "Dar-Medica" w Kielcach.
Bajkowóz przywitały dzieci, rodzice i kadra przebywająca w Ośrodku.
Powitaniu towarzyszyła prawdziwa radość i uśmiechy nie schodzące z twarzy.
Dziękujemy za to słoneczne powitanie!!!

https://www.facebook.com/oddzialbajka